تبلیغات
آزاد دندانپزشکی-ورودی مهر 84

آزاد دندانپزشکی-ورودی مهر 84
آزاد دندانپزشکی-ورودی مهر84 
قالب وبلاگ
حریف حروف نام محمد (ص ) هم نمی شوند...
نام او هم ,پشت آنها را می لرزاند و اتحاد آنها را در هم می شکند.
زمانه زمانه ماست ,زمان و مکانی که هر آنچه می گذرد در آینه ایام بیش از پیش آثار از هم پاشیدگی و فروپاشی عظمت دیکتاتوری جهانی غرب و در راسش لات بزرگ دنیا ایالات متحده آمریکا بچشم می آید.
دیکتاتورها همیشه یک فرمول ثابت دارند ,دو دو تا چهارتایی که حاصل جمع و تفریقش و آنطرف مساویش جوابیست که به دنیا می گوید همه چیز مطابق قاعده است ! البته همان قاعده ای که دیکتاتور می خواهد و به آن می اندیشد اما یک همیشه دیگری هم داریم !!! و آن اینکه همیشه جواب این جمع و تفریق همانی نمی شود که آنها می خواهیم.
هزار سال نبوغ غربی به هزار سال استیلای جهانی مبدل شد و این هزار سال استیلای تمدن غرب حاصلش ملیونها صفحه نا نوشته و نوشته اندیشه استیلا بود ,از دل همین اندیشه ها هژمونی غربی زاییده شد و بدست هنرمندش تابلو مدرنیسم غرب را ترسیم نمودند ,تابلویی که سالها در زاویه ها و کنارهایش مردم دنیا به چینش منظم و مرتب آن دلخوش بودند .دنیا قانونش همین است ,چه تو بر حق باشی و چه نا حق ,همیشه و در طول تاریخ گذشته و تاریخ آینده ! که بعد از ما خواهد آمد عده ای برده بوده و خواهند بود و عده ای صاحب اینها می شوند ,ملتهایی مستعمره بوده اند و دولتهایی استعمارگر و این بازی زمانه بوده که اینها پس از مدتی جای خود را تغییر می داده اند و در کتابها  و اذهان عموم انگشت ها را به دهان تحیر می برده اند که بله ممکن است گدایی فردای امروز شاه باشد و شاهی فردای آنروز گدا شود.آری می شود.
میان تمام ورقهای تاریخ هیچ ملتی و هیچ کشوری به اندازه سرزمین هندو ها از استعمار و استعمار گری رنج ندیده است و هیچ کشوری در دنیا به اندازه بریتانیای کبیر لذت مستعمره داشتن را زیر زبان احساس نکرده   اما روزگار که گذشت, آنها خوب فهمیدند دیگر بر سر مزار و خاک مردم یک سرزمین نمی توان نشست و نوشابه طلب کرد ,بلکه راهش راه دیگریست ,راهش نشستن بر سر فکر مردم است و مردمی که فکر خود را در دامن تو بگذارند و بفروشند تمام هستی خود را به استعمار تو در آورده اند.
آنها فهمیدند اگر فکر مردم را بتوان به استعمار کشید می توان فراتر از برج نمرود بالا رفت و حتی بر عقاید آسمانی مردم نیز دست یافت اما برای رسیدن به این مقام نیاز بود تفکر آسمانی مردم فرود بیاید و خانه نشین شود ,البته خانه نشینی اش را هم تحمل نکردند و جزیره ای یافتند و گفتند خدا آنجا باشد و استراحت کند ,ما خود زحمت او را به دوش کشیده و دنیا را به کفری که می خواهیم هدایت می کنیم.تفکر آنها پر واضح بود که پیروز می شود زیرا از مسیحیت زمانه شان همه چیز به ارث مانده بود بجز آرمانخواهی و آرمانگرایی و به همین علت است که وقتی خدای آنها و دینشان را به واتیکان تبعید نمودند از آن هیچ بهانه ای نمانده بود که حتی یک نفر پیدا شود و حاظر شود خون از بینی اش بیاید و این یک قطره خون را فدای اعتقادش کند.
همه را حریف شدند اما محمد (ص ) را نه !
تمام دنیا تسلیم شده بود اما فقط یک سنگر مانده بود,سنگری که از ابتدا آنها برای فتحش نقشه داشتند از همان زمانهایی که یهودی ها تمام ثروت و کاشانه شان را در بهترین نقطه دنیا رها کردند  , حجاز نشین و بیابان نشین شدند تا خدا مجبور شود طبق آیه های توراتشات محمد (ص ) را از بنی اسراییل مبعوث کند و تا ابد آنها بر دنیا تسلط یابند اما خدا سر کارشان گذاشت ! باورشان هم نشد که محمدی که اینهمه سنگش را به سینه می زدند از میان قومی بادیه نشین مبعوث شود.هنوز هم باورشان نمی شود.خودشان می دانند از کجا ضربه خوردند و از کجا ضربه خواهند خورد ,صدای خرد شدن استخوانهایشان هنوز هم از لا به لای ورقهای تاریخ بگوش می رسد ,از پشت همین قیافه های حق به جانب و مترسک های متحرک رسانه ای و فیلم و دوربین و هزار کوفت و زهر ماری که مثلا رسانه نامش را می نهند...
آنها بر دنیا پیروز شدند اما.هرگز پیروز نشدند ,خیلی بد است که انسان یک شهری را تسخیر کند و بر تخت پادشاهیش بنشیند و تازه بفهمد که شکست خورده و از تمام داشته های شهر فقط تختش از آن اوست.
برنامه ریزی های آنها حرف نداشت ,فیلمی ساخته بودند و در آن از بازیگرانی استفاده کرده بودند همه مسیحی های مصر! حقیقتش هنوز معلوم نیست اما آنچه بیشتر از همه حدسها و گمانها را بخود معطوف می کند  پروژه درگیر کردن مردم مصر در یک جنگ داخلی است که یک طرفش مسلمانان باشند و طرف دیگرش مسیحیان مصری.حالا این وسط چه کسی سود می برد احتمالا صهیونیست ها هستند که 4 ملیارد دلار برای پخش فیلم و تبعات آن خرج می کنند.
مسلم اینست که آنها باور نمی کردند موتور محرک مسلمین هنوز سوختی در باکش داشته باشد و واکنشی نشان دهد ,انها تصور این واکنش را نداشتند و بقول عالمی ,خدا را شکر که خداو ند دشمن را احمق آفرید.
شاید برای ایجاد یک سناریوی جهانی 5 یا 6 سال وقت و فکر و برنامه ریزی لازم است که مثلا دنیای امروز به این شکل باشد  ولی ناگهان احمقی پیدا می شود و چنین چیزی می سازد و دوباره نفت را بروی خاکسترهای در حال خاموشی می ریزد. خیلی ها از این داستان ناراحت شدند و آماج فحش و بد و بیراه  را روانه ساحت مقدس ایالات غیر متحده آمریکا کردند ,حق هم داشتند اما از یک زاویه دیگر از این احمق باید کمال تشکر را داشت که با یک حماقتش بار دیگر نقابی دیگر از چهره زشت ایالات متحده و اراذل همراهش برداشت.شما فرض کنید می خواستیم یک همچین خروش و جوششی بر علیه ایلات متحده و اراذل متحده دنیا ایجاد کنیم که از پیر و جوان و هر روستا و شهر ساحت مقدسشان را آباد کنند !!! شاید 20 سال کار و یک ماشین رسانه ای قدرتمند و بعلاوه یک کاریزمایی ویژه می خواستیم تا بتوانیم این چنین سناریویی را تهیه و به اجرا در آوریم ,خب ! کدام نعمت را بالاتر از آین می دانید که احمقی پیدا می شود و ابلهانی دورش را بگیرند و 4 میلیارد دلار خرجش  کنند تا فیلمی بسازد که اساسا مبدل العقاید نیست! یعنی قرار نیست با دیدن این فیلم کسی عقیده اش تغییر کند.حال چه آن فرد مسلمان باشد ,چه مسیحی و چه یهودی ,اما اثر خیری که دارد در کتاب تاریخ ما برگ سیاه دیگری را به نام آمریکا و اراذل متحده اش رقم می زند و تا سالها اثر کینه و نفرت را در دلهای آنها می پروراند ,سناریویی که ما ظرف 20 سال تلاش بی وقفه می توانستیم انجام دهیم ,ابلهی طی چند روز انجام داد و از این نظر باید متشکرش باشیم! بقولی گاهی یک ابله سنگی را ته چاه می اندازد که هزار عاقل نمی توانند آنرا بیرون بیاورند.
این یک نگاه به این قضیه است و نگاه دیگر نگاهیست که اگر در آن خوب تامل کنیم صدای خرد شدن و شکسته شدن استخوانهای ابراراذل دنیا و در راسشان آمریکا به وضوح شنیده می شود.کمی حوصله می خواهد ولی زیاد هم دیر نیست.همین که به این بیندیشیم روزگاری آمریکا بدان اقتدار و مقبولیت دست یافته بود که بسیاری از مردمان دنیا او را به خدایی خود قبول داشتند و امروز در هر کوی و برزن و حتی در قلب شهرهای خود پرچم و اعتبارش را به آتش می کشند پیام واضحیست برای آنها که می خواهند بفهمند! آنها فهمیده اند...
زیاد دور نیست آنزمان که دیگران هم خواهند فهمید...
حتی آنها که نمی خواهند بفهمند.
محمد (ص) دینش و آرمانش همیشه زنده است....طبقه بندی: سیاسی، 
برچسب ها: توهین به حضرت محمد (ص)، مصر، مسیحی های مصر، صهیونیست، اسرائیل، آمریکا، واحد آزاد دندانپزشکی، سعید دهقانی،  
[ شنبه 25 شهریور 1391 ] [ 12:08 ق.ظ ] [ سعید دهقانی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

بک لینک